توری پرسی

توری جوشی

بازارآهن

توری مش

خرید توری جوشی

توری پرسی

خرید و فروش میلگرد

توری جوشی

  • در ابعاد :
    ۱ * ۲ متر
    ۱/۲۵ * ۲/۵ متر
    ۲ * ۶ متر (مش)
  • با مفتول از ضخامت ۲ میلیمتر تا ۱۰ میلیمتر ساده و آجدار
  • با چشمه های متغییر از ۱ * ۱ (یک) الی ۲۰ * ۲۰ (بیست) سانت
توری پرسی

پخش استرچ متال ( اکسپندد متال )

 

با ضخامت ۲ و ۳ میلیمتر به صورت عمده و خرده
۲ میل با چشمه ۱ * ۳ سانت
۳ میل با چشمه ۲ * ۷ سانت
ابعاد ۱ * ۶ متر

خرید توری پرسی
قیمت توری پرسی
خرید مستقیم آهن
فروش توری پرسی

توری پرسی ابعاد ۱ * ۲ متر و ۱/۲۵ * ۲/۵ متر با چشمه های ۲۲ سانت الی ۵*۵ سانت

توری مشی
توری پرسی
بازار آهن شادآباد
توری پرسی

اکسپندد متال ، استرچ متال ، ابعاد ۱ * ۶ متر چشمه ۱*۳ سانت و ضخامت ۲ میلیمتر